Strony otwiera się po kliknięciu w lewy lub prawy, górny lub dolny róg katalogu lub po złapaniu i pociągnięciu go w kierunku środka.